3- هوشمندسازی کنترل موجودی

هوشمند سازی مدیریت و کنترل موجودی

در فرایندهای ورود و خروج مواد و محصولات

و کمک به رفع خطای انسانی

شرکت دانش پرداز آسمان سازان(DAS)، بر اساس سیستم مدیریت یکپارچه توسط هوش مصنوعی(IMAI) با برپـایی سیستم کنترل هوشمند عملیات در انبار و مراکز مرتبـط، سعی در رفع نواقص و معایب ناشی از عـدم کنـترل موجـودی را دارد که باعث بوجود آمـدن سیستـم جامعی است که در آن، موجـودیـت مـواد با مقـدار و کیفیت مطلوب، در زمان و مکان مناسب به منظور پیشبرد اهداف سازمانی و کسب مزیت برتری نسبـت به رقبا کنترل می شود.

با توجه به  تنـوع کالاهای یک شرکت یا فـروشگـاه و تعدد دفعـات عرضه کالا در طی یک یا چنـد روز، عملا کنتـرل تعـدادی از کالاها از طریق نگهداری ِکاردکس کارت کالا مشکلات متعدد و احتمالا فاحشی را در پی خواهـد داشت. در نتیـجه می بایست با عملیات دقیق بین کالاهـای مورد نیاز و کالاهای موجود، تـعادل ایجاد کرد.

کنترل موجودی چیست؟

کنترل موجودی عبارت است از فعالیتهایی که سبب می شود میزان موجودی اقلام مورد نیاز سازمان، تنظیـم شده و   در سطح قابل قـبولی قرار بگیرد و همینطور بدانیم که اقلام مختـلف در کدام بخش از انبار نگـهداری می شوند، تا اطلاعات مورد نظر، در هر زمان برای مدیریت قابل رویت باشد.

شرکت دانش پرداز آسمان سازان(DAS)، بر اساس سیستم مدیـریت یکپارچه توسط هوش مصنوعی(IMAI)،   با هدف ارزیابی و کنترل اثربخشِ موجودی در جهت افزایش میزان سود، بهینه سازیِ میزان سرمایه گذاری، کنترل هوشمنـد ورود و خـروج کالا بر اساس کـارایی و اصالت مربوطـه گـامی بزرگ و موثـر برداشته است.

تفاوت های میان کنترل موجودی و مدیریت موجودی

در نگاه نخست اینگونه بنـظر می رسد که کنترل موجودی و مدیریت موجودی یکسان می باشند، اما در واقـع از منظر بهینه سازی موجودی با یکدیگر متفاوتند .

در مورد کنترل موجودی می توان گفت:

1- آگاهی نسبت به این موضوع که چه مقدار موجودی در انبار وجود دارد.

2- آگاهی نسبت به مفاهیـم طراحـی انبار، اینکه بدانیـم هر کالا در کدام قسمت انبار قرار دارد و از وضعیـت نگهداری آنها مطمئن باشیم.

در طرفی دیگر، مدیریت موجودی قرار دارد که شامل موارد زیر است:

 1.  مقدار مناسبی از موجودی در انبار ها نگهداری می شود.
 2. بهینه سازی پرداخت هزینه به منظور تهیه موجودی.
 3.  آگاهی داشتن نسبت به نقطه سفارش مجدد.
 4.  حصول اطمینان از این موضوع که مقدار مناسبی از موجودی در جای مناسبی از انبار نگهـداری می شود.

شرکت دانش پرداز آسمان سازان(DAS)، بر اساس سیستم مدیریت یکپارچه توسط هوش مصنوعی(IMAI)، با برپایی سیستمی جامع در زمیـنه های مدیریـت و کنـترل موجـودی، باعث افزایـش بهره وری در سازمان ها شده و اطلاعـات کـاربـردی، در بالاتریـن سـطـح دقـت و بـدور از خـطـاهـای انسانـی، در کـسری از ثـانیـه، جهت تصمیم گیری، به سمع و نظر مدیریت خواهد رسید.

دلایل نیاز سازمان ها به تکنولوژی هوش مصنوعی در بخش مدیریت و کنترل موجودی

معمولا عدم امکان تامین مداوم و مستمر کالا و خطر کمبود آن،سازمان ها (چه تولیدی و چه فروشگاهی) را ناچار به ذخیره سازی می کند. تعدد دفعات خرید یا تامین کالا نیز عموما اقتصادی نیست، از این رو سازمانها به سمت هوشمند سازی مدیریت و کنترل موجودی روی می آورند.

دلایل هوشمند سازی

 •  عدم تامیـن بموقـع کالا.
 • افـزایــش ارزش کـــالا.
 •  ذخیـره سازی احتیـاطی.
 • کاهش خط توقف فروش.
 • هموار ساختن عملیات جاری سازمان.
 • کاهش تعداد دفعـات عملیـات خریـد.
 • وجـود تخفیـف در سفـارشـات انبـوه.
 • بـهره منـدی از قیـمـت هـای فـصلـی.
 • نشان دادن اعتبار سازمان و مراکز تجاری و فروشگاهی.

چالش ها و عبور از آن ها

کمبود موجودی، مشکلاتی همچون توقف خط تولیـد و از دست رفتن تقاضای مشتـریان را در  پی خـواهـد داشت. از سوی دیگر مازاد موجـودی، هزینه نگهـداری، هزینه نگـهداشت سرمـایه و هزیـنه فساد موجـودی          (در برخی از صنایع) را بر سازمان تحمیل می کند. حال با استفاده از کنتـرل موجودی موثر می تـوان مطمئن شد که محصولات، به موقع آماده می شوند و در زمان تعیین شده، به دست مصرف کننده می رسند.

در صنایع تولیدی و یا مونتاژی، اطمینان از اینکه تمامی اقلام مورد نیاز برای تولید یک محصول بـطور کامل در انبار وجود دارد از اهمیت بسزایی برخوردار است. در درخت محصول، قطعـات مورد نیاز و تـعداد آن برای ساخت یک محصول، مشخص می شود. اگر یک قطعه موجود نباشد، خط تولید این محصول متوقف خواهـد شد و اگرکارخانه چند محصـول موازی برای تولیـد نداشتـه باشد، خـط تولیـد، تا زمان تامین قطعـه ی مورد نیاز، متوقف می شود و این سبب ایجاد هزینـه فرصت از دست رفته خواهد شد. در برخی صنایع تولیـدی که در آن از تجهیزات پیشرفته استفاده می شود، به ویژه صنایعِ تولیـدیِ پیوسته، مانند (پالایـشگاه و صنایع ذوب آهن) نگهـداری تجهیـزات از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورتی که هنگام وقوع نقـص و شکست تجهیـزات، قطعه مورد نیاز در انبار موجود نباشد، خط تولید متوقف شده و هزیـنه های زیادی دست کم در واحد زمـان، بر سازمان تحمیل خواهد شد.

هوشمند سازی بر پایه تکنولوژی هوش مصنوعی،تمامیِ مشکلات را در کسری از ثانیه حل خواهد کرد.

کلام آخر

شرکت دانش پرداز آسمان سازان(DAS)، با افتخار برای اولین بار در خاورمیانه با بکارگیری سیستم مدیریـت یکپارچه توسط هوش مصنوعی(IMAI)، در زمینه ی هوشمند سازی مدیریت و کنترل موجودی در فرآیندهای ورود و خروج مواد و محصولات و کمک به رفع خطای انسانی، گامی بلنـد در جهت رشد و پـیشرفت صنعت برداشته است.

فهرست