2- هوشمندسازی کنترل کیفیت

هوشمند سازی کنترل کیفیت در حین تولید

و ارتقاءِ سطح کیفی محصولات به درجات ارفع

کنترل کیفیت یکی از موارد مهم در مدیریت کیفیت است. البته در بـعضی مواقع به اشتباه مقوله ی مدیریـت کیفیت که مبحثی جامع در سیستم های مدیریتی است با کنترل کیفیت، اشتباه گرفته می شود.

کنترل کیفیت که در لاتین Qualıty Control  و به اختصار QC هم گفته می شود، یـکی از زیـر مجموعـه -های مهم در مبحث مدیریت کیفیت است که در این مقاله سعی بر آن است، توضیحات بیشتـری بر پایـه ی بکارگیری تکنولوژی هوش مصنوعی در این راستا داده شود.

شرکت دانش پرداز آسمان سازان(DAS)، بر اساس فرآیند سیستم مدیریـت یکپـارچه توسط هوش مصنـوعی (IMAI)، سعی بر آن دارد تا بر مبنای تکنولوژی هوش مصنـوعی، از طریـق پردازش و انجام عملیـاتی نظیـر انـدازه گیـری یا آزمون که بر روی محصولات در کسری از ثانیـه صورت می پذیرد و در جهت تعیین تطبیـق یا عدم تطبیق فرآورده با مشخصات فنی مورد نظر گام بردارد.

واحد کنترل کیفیت یکی از واحد های مهم سازمان است که مستقیما زیر نظر مدیر عامل یا مدیریت سازمان عمل می کند. در همین راستـا اقدامات موثـری از جانب مجموعه دانش بنیـان (DAS)، صورت گرفتـه است.

دیدگاه عملیاتی

نظریه های زیادی در ارتباط با حل اتوماتیک مسئله ی کنترل کیفیت در سیستم های جدید تولیدی بنام اتوماسیون که سهم نیروی انسانی را به تدریج کاهش می دهد ارائه شده است. با توجه به این نظریـه ها با     کناره گیری تدریجی انسان، عامل اصلی خطا از تولید، کاهش یافته و    دیگر نیازی به بسیاری از فعالیتهای کنترلی نخواهد بود.

با اینکه این نظریه ها تا اندازه ای صحیص است ولی نباید از سرعت بیـش از حد تولیـد در سیستم اتوماسیـون غافل شد. در عملیاتی که سهم نیروی انسانی در آن دخیل است %5 خطا سبب بوجود آمدن تعدادی اسکـرپ در محـصولات می شود، حال ایـنکه حتی با در نظر گرفتن درصد قطعـات معیوب و به دلیـل لزوم بکارگیـری تولرانس های حساس در اتوماسیون، از افزایش اهمیت کنترل کیفیت می توان سخن راند.

یکی از وظایف مهم کنترل کیفیت، نظارت بر تولید است.

سیستم مدیریت یکپارچه توسط هوش مصنوعی(IMAI)، با تکیه برتکنولوژوی هوش مصنوعی قادر است با برپایی سیستم ارزیابی  و اندازه گیری دقیق کیفیت محصولات ( در مقیاس میکرون )، از طریق نصب در مسیر خطوط تولیدی،به صورت تک به تک بر روی هر خط و یا بصورت شبکه ای هوشمند و جامع، برای کلیه خطوط تولیدی، در واحدهای تولیدی در ابعاد بسیار بزرگ، بوسیله پردازشگری قدرتمند و با مجهز کردن کلیه خطوط به گیرنده هایی کارا، داده های تولیدات را جهت ارزیابی اثر بخش و دقیق به شبکه ارجاع داده و در کسری از ثانیه، اطلاعات محصولات از نظر کیفیت و سلامت تولید، بدون درصدی از خطا، را در اختیار مدیریت قرار دهد.

به جرات می توان گفت که سیستم های موجود، توان رقابت با این تکنولوژی را ندارند.

رسالت شرکت دانش پرداز آسمان سازان(DAS)

از مشکلاتی که تا به امروز در خطوط تولیدی شایع بوده است، جلوگیری می کند.

فاکتور های موثر بر کنترل کیفیت:
  •  خصوصیات مربوط به بازار و مصرف کننده.
  • امکانات مالی.
  • نیروی انسانی (مدیریت، عناصر فنی، کارگران).
  • مواد.
  • تاسیسات، ماشین آلات و روش های تولیدی.
  • سطح فرهنگ و تکنولوژی آموزش.
  • قوانین کشوری.

شرکت دانش پرداز آسمان سازان(DAS)، با افتخار برای اولین بار در خاورمیانه با بکارگیری سیستم  مدیریت یکپارچه توسط هوش مصنوعی(IMAI)، در زمینه هوشمند سازی کنترل کیفیت در حین تولید و ارتقاء سطح کیفی محصولات به درجات ارفع، گامی بلند در جهت رشد و پیشرفت صنعت برداشته است.

فهرست