1- هوشمندسازی و کنترل پروژه

هوشمند سازی کنترل پروژه و زمان احراز اثربخش کلیه فرآیندها

بر اساس افزایش سرعت و دقت

در جهت جلوگیری از خطای انسانی و محیطی

به منظور بیشینه سازی بهره وری

کنترل پروژه توسط هوش مصنوعی فرآیندی است که برای تشخیص به موقع مشکلات احتمالی در روند اجرای پروژه،طرح ریزی می شود.

شرکت دانش پرداز آسمان سازان (DAS)، با بهره گیری از سیستم مدیریت یکپارچه توسط هوش مصنوعی (IMAI)، سعی بر آن دارد که شرایطی را برای مدیر پروژه بوجود آورد تا بتواند مشکلات پیش رو را قبل از بزرگ شدن و در زمانی که به سادگی حل می شوند، شناسایی و بر طرف نماید.

سوال اساسی این است که مدیر پروژه موظف است، بداند برای پیشبرد پروژه خود با حداقل انحراف، چگونه عمل کند؟

ما کجا هستیم؟

اندازه گیری

برنامه ریزی کرده بودیم تا کجا باشیم؟

ارزیابی

چگونه میتوان به مسیر اولیه باز گشت؟

اقدامات اصلاحی

همانطور که همه ما میدانیم، کنترل (هزینه ها، زمان، کیفیت، محدوده و…) فرآیند آسانی نیست. بعد از اتمام پروژه و شروع فاز اجرا، شما نیاز به پایش پروژه خود دارید که آیا مطابق با برنامه است یا خیر.

فرآیند هوشمند سازی کنترل پروژه، خود یک چرخه تکرار شونده است که در طی آن،مدیر پروژه با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی در جهت سنجش و دریافت بازخورد، انحرافات احتمالی در روند اجرای پروژه را نسبت به خط مبنای از پیش تعیین شده می سنجد و تصمیم می گیرد که برای اصلاح روند فعلی، نیاز به اعمال چه اقدامات اصلاحی می باشد تا در جهت بازآفرینیِ کارآمدترین مسیر، گام بردارد.

شرکت  دانش پرداز  آسمــان سازان(DAS)، طی بکارگیری سیستم مدیریت یکپارچه توسط هوش مصنوعی، سعی بر آن دارد تا در کسری از ثانیه، چهار مرحله اصلی در فرآیند  کنترل پروژه را ارزیابی کرده و کاربردیتریـن اطلاعــات را در جهت احراز اثربخش ترین اقدامـات در اختیــار مدیر مربوطـه قرار دهد.

1- مشخص کردن فرآیند و سنجه های کنترل پروژه:

 در این مرحله، باید ساختار حکمرانی و کنترل پروژه  مشخص شود. در همین راستا نیاز است تا دستورالعملهای مورد نیاز، شامل فرآیند کنترل، شناسنامه و ماتریس تخصیص مسئولیت ها نوشته شود.

تکنولوژی هوش مصنوعی تعیین می کند که چه شاخصه هایی در طول پروژه، اندازه گیری خواهند شد، این اندازه گیری که هر چند وقت یکبار توسط سیستم، انجام می شود، در طول مدت پروژه، کاربرد دارد.

2-رصد کردن پروژه:

مدیریت نیاز دارد تا در طول بازه های تعیین شده در مرحله قبل، پروژه خود را رصد کند. پیدا کردن تـعادل بمنظور جلوگیری از افراط و تفریط در کنترل پروژه ها یک چالش همیشگی برای مدیران پروژه بوده و خـواهد بود. لذا شرکت دانش پرداز آسمان سازان(DAS)، سعی بر آن دارد تا با بـکارگیری سیستم مدیریت یـکپارچـه توسط هوش مصنوعی(IMAI)، این چالش را رفع کرده و طی پایشی مشخص و اثربخش، شرایطی را مهیـا سازد تا بارروانی منفی در روند پیشرفت پروژه از جانب مدیریت بر طرف گردد.

دو نوع داده در این مرحله جمع آوری می شود:

الف- داده های اجرای پروژه، مانند زمان، بودجه، منابع مصرف شده، میزان پیشرفت پروژه و کارهای انجام شده.

ب- داده های مربوط به تغییرات غیرقابل پیش بینی که شامل تغییرات خـاص در ( بودجه، برنـامه زمانـی و مقیاس پروژه) می باشد.

3- تهیه گزارش:

گزارشهای کارآمد یکی از بهترین ابزارهای تصمیـم گیری مدیـران پروژه هستند، سیستم مدیریت یــکپارچه توسط هوش مصنـوعی(IMAI)، گزارشهـایی را که در مقـاطع زمـانی، با فرمـت درخـواستی بــصورت کـاملا هوشمند و جامع و مفید تعیین شده اند را ارائه می دهد.

در تهیه گزارشها، این نکته حائز اهمیت است که مخاطب به چه اطلاعاتی نیاز دارد.

ارائه اطلاعات اضافی و گزارشهای طولانی از کارایی آنها خواهد کاست.

                           (ذینفعان با داشبورد های جذاب شگفت زده می شوند.)

هوش مصنوعی با استفاده از داشبوردهای پروژه برای ارائه ی تصویری شفاف، از سنجه های کنترلی می توانـد ذینفعان پروژه را در زمانی کوتاه در جریان وضعیت کنونی پروژه قرار دهد. این داشبوردها می توانند بـصورت آنلاین در اختیار ذینفعان کلیدی قرار گیرند تا در صورت بروز کوچکترین تغییر، از محتوای آن مطلع شونـد.

4-اقدامات اصلاحی:

شرکت دانـش پـرداز آسمـان سازان(DAS)، بر اساس فـرآیند سـیـستم مدیـریت یکپـارچـه تـوسط هـوش مصنـوعی(IMAI)، در جـهت تعیـیـن میـزان انحرافـات از خط مبـنای اولیـه و بـا استـناد بر رویـکـردهـای تحلیلی، تصمیم گیری های لازم را جهت جلوگیری از میزان انحرافات، از حد مجاز و اقدام در مسیـر اصلاح و بازگشت به خط مبنای اولیه ی پروژه، گام برداشته و مبـادرت به اصلاح نواقـص و ارزیـابی بهترین مسیرها در جهت انتخاب راهکارهای عملـکردی موثر توسط مدیــران نموده و بر اساس تکنولوژی هوش مصنوعی، باعث بهبود و افزایش سطح بهره وریِ پروژه می گردد.

کلام آخر

شرکت دانش پرداز آسمان سازان(DAS)، با افتخار برای اولین بار در خاورمیانه با بکارگیری سیستم مدیریت یکپارچه توسط هوش مصنوعی(IMAI)، در زمینه هوشمند سازی کنترل پروژه و زمان احـراز اثربـخش کلیه فرآیندها بر اساس افزایـش سرعـت و دقـت در جهـت جلوگیـری از خـطای انسانـی و محیـطی بـه منـظور بیشینه سازی بهره وری ،گامی بلند در جهت رشد و پیشرفت صنعت برداشته است.

فهرست