طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،از متن‌های آزمایشی وتا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است.

اپل درصدد عرضه نسل جدید مک بوک ایر و مک مینی است
پست با جداول جداگانه

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،از متن‌های آزمایشی وتا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است.

اپل درصدد عرضه نسل جدید مک بوک ایر و مک مینی است
پست با جداول جداگانه
فهرست